ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

Slide 1
บริการให้เช่า

ด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงาน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ข้อดีของระบบการเช่านั้น ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง การซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เพราะระบบเช่าจะตอบโจทย์การทำงานขององค์กรท่านได้ทั้งหมด

ด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงาน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ข้อดีของระบบการเช่านั้น ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง การซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เพราะระบบเช่าจะตอบโจทย์การทำงานขององค์กรท่านได้ทั้งหมด

ด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงาน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ข้อดีของระบบการเช่านั้น ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง การซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย เพราะระบบเช่าจะตอบโจทย์การทำงานขององค์กรท่านได้ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) เครื่องพิมพ์ รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อเดือน พร้อมราคารายแผ่นที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) เครื่องพิมพ์ รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อเดือน พร้อมราคารายแผ่นที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) เครื่องพิมพ์ รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อเดือน พร้อมราคารายแผ่นที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว

Slide 2
จำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย

สั่งซื้อ Samsung Smart Lock พร้อมติดตั้ง
รวมถึงบริการหลังการขาย
** รับประกันสินค้า 2 ปี

สั่งซื้อ Samsung Smart Lock พร้อมติดตั้ง
รวมถึงบริการหลังการขาย
** รับประกันสินค้า 2 ปี

สั่งซื้อ Samsung Smart Lock พร้อมติดตั้ง
รวมถึงบริการหลังการขาย
** รับประกันสินค้า 2 ปี

previous arrow
next arrow