ร่วมงานกับเรา

Block
ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสเติบโต

เราคือผู้ให้บริการสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล บริษัทฯ ของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

เราคือผู้ให้บริการสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล บริษัทฯ ของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

เราคือผู้ให้บริการสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล บริษัทฯของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

หรือฝากประวัติส่วนตัวและการทำงานของท่านได้ที่
Recruitment@poontana.com

หรือฝากประวัติส่วนตัวและการทำงานของท่านได้ที่
Recruitment@poontana.com

ฝากประวัติส่วนตัวและการทำงานของท่านได้ที่
admin@poontana.co.th
[หัวเรื่อง : สมัครงานตำแหน่ง....]


Block
ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสเติบโต

บริษัทฯ ของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

เราคือผู้ให้บริการสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล บริษัทฯ ของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

เราคือผู้ให้บริการสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล บริษัทฯของเราให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทฯของเรากำลังพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดออกไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังจะขยายตัวต่อไป

ฝากประวัติส่วนตัวและการทำงานของท่านได้ที่
admin@poontana.co.th
[หัวเรื่อง : สมัครงานตำแหน่ง....]

ฝากประวัติส่วนตัวและการทำงานของท่านได้ที่
admin@poontana.co.th
[หัวเรื่อง : สมัครงานตำแหน่ง....]

Team

December 24, 2019.

ทีมงานของพูนธนา
Team
Outing

on December 24, 2019.

Poontana Outing Yearly

งาน Outing ประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้มีสันทนาการ ทำกิจกรรมเพื่อให้คนในองค์กรเข้าใจกันและกันเพิ่มมากขึ้น

Outing
Training

on August 15, 2019

Training

บริษัทฯได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้พนักงานของเราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และทำงานได้อย่างมืออาชีพ

Training
next arrow