รู้จักพูนธนา

Barber
about
poontana marketing
Image is not available

เราคือผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล ด้วยระบบ Smart Lock, Smart things และระบบ IoT เพิื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

เราคือผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล ด้วยระบบ Smart Lock, Smart things และระบบ IoT เพิื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

เราคือผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าไอทีชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในยุคดิจิทัล ด้วยระบบ Smart Lock, Smart things และระบบ IoT เพิื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

About
วิสัยทัศน์
Vision

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องเน้นความสะดวกสบาย และความปลอดภัยควบคู่กันไป ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักสินค้าด้านความปลอดภัย Samsung Smart Lock และ สินค้าเทคโนโลยี IoT Smart Things จึงได้นำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับความชำนาญในด้านการติดตั้งและบริการ รวมถึงการคิดค้นโซลูชั่นส์ใหม่ๆมาประยุกต์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความเป็น Smart Home IoT เต็มรูปแบบ

รางวัลและประกาศนียบัตร
Image not available

1. HP APJ Award
2. HP Service Award
3. ISO 9001:2015
4. ISO 14001:2015

Image not available
นโยบายคุณภาพ

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้นำระบบการบริหารคุณภาพมาปฏิบัติใช้ในองค์กร เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารขององค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ข้อ 5.2
คณะผู้บริหารจึงขอประกาศนโยบายคุณภาพของบริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ดังนี้

1.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นสูงสุดต่อองค์กร
2.การมีบุคลากรด้านการขายและการบริการหลังการขายที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
3.การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายและแตกต่างจากคู่แข่ง

Image not available
Image not available
นโยบายสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นที่จะป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินการ (Refurbish, การบริการ, การซ่อมแซม)ของบริษัทฯ เช่นมลภาวะทางอากาศ, มลภาวะทางน้ำ, เสียง และการใช้สารเคมีในการดำเนินการ รวมถึงจะมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการป้องกันมลพิษ เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันรวมถึงการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่มีแนวโน้มสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในทุกๆกระบวนการ

Barbers
Board of directors
Image not available
mr.piya parinyaphat
President & CEO
Image not available
mr.poonlarp parinyaphat
Managing Director
Image not available
mr.thanaphat parinyaphat
General Manager

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2532 โดยคุณปิยะ ปริญญาพัฒน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ประเภทเครื่องเคลือบบัตร, พลาสติกเคลือบบัตรภายใต้แบรนด์ Lamiguard และ GMP หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติครบวงจร โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการครบวงจรอย่างเป็นทางการจากบริษัทชั้นนำยี่ห้อต่างๆ ประกอบด้วย Sharp, Panasonic, Kyocera

ในปีพ.ศ.2555 ทางบริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 และ ISO14001 จากประเทศเยอรมนี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพตามหลักสากลและประโยชน์สูงสุดทั้งต่อลูกค้าและต่อสังคม โดยปัจจุบันเป็นมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

ในวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ทางบริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) และศูนย์บริการครบวงจร (Dealer Service Center) เครื่องมัลติฟังก์ชั่นพริ้นเตอร์ (SAMSUNG Multifunction Printer) ภายใต้แบรนด์ซัมซุงในประเทศไทยทั้งหมด พร้อมจัดตั้งพันธมิตรทางการค้า (Authorized Partnerships) กว่า 40 บริษัทฯครอบคลุมการให้บริการทุกภาคในประเทศไทย
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่นปริ้นเตอร์ระบบเลเซอร์ (Laser) และ Pagewide A3 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระบบงานพิมพ์ (B2B) อย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ๆ สู่ผู้ใช้งาน (Home Use) มากยิ่งขึ้น โดยในกลางปี 2018 ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทฯได้ร่วมลงนามทำสัญญาการเป็นคู่ค้าอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยทั้งสิ้น 2 แบรนด์ได้แก่ เครื่องพิมพ์รูปภาพพกพา “โกดัก” (Kodak Photo Printer) และเครื่องพิมพ์กระดาษโน๊ตอัจฉริยะ “เนโมนิก” (Nemonic Sticky Note Printer) เพื่อตอบโจทย์การใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กและพกพาได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่รักการพิมพ์

ปีพ.ศ.2563 ทางบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท Samsung SDS Co., Ltd. ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ผลิต Samsung Smart Lock แบรนด์กลอนประตูดิจิตอลอันดับ 1 ของโลก ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศไทย เพื่อตอบรับกับชีวิตยุคปัจจุบันที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปีบนเส้นทางธุรกิจด้านเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสินค้าระดับสากลให้แก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในด้านการให้บริการหลังการขาย ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่ได้รับการอบรม ฝึกฝนในการดูแล ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีด้วยใจเมื่อเลือกใช้บริการจากพูนธนามาร์เก็ตติ้ง

บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อนำมาตรฐานที่ดีของสินค้า รวมถึงมาตรฐานที่ดีของการให้บริการ ผนวกเข้ากันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน มีประสิทธิผลสูงสุดด้วยโซลูชั่นส์ของเรา