Test

Gym
MAKE YOUR DAY SMARTER
with our smart solutions
for your business
Opening Hours
8AM - 5PM
Call us
+662 907 8000
line us
admin@poontana.com
Image not available
Image not available
Image not available
Gym_mobile
MAKE YOUR DAY SMARTER
with our smart solutions
for your business
Opening Hours
8AM - 5PM
Call us
+662 907 8000
line us
admin@poontana.com
Image not available
Image not available
Image not available
business

Business Solutions

โซลูชั่นส์ที่ช่วยให้การทำงานภายในองค์กรของท่านสะดวกง่ายดายมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีด้านงานพิมพ์ที่ทันสมัย ประหยัด ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ Software การจัดการด้านเอกสาร ให้งานพิมพ์ในองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง คอมพิวเตอร์ ทั้งชนิดตั้งโต๊ะและพกพา พร้อมโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอันดับหนึ่งของโลก และอีกโซลูชั่นส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีระบบ IoT ที่ทันสมัย ช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้ทันที

Image is not available
ให้เช่า - จำหน่าย
คอมพิวเตอร์พกพา
สัญญารายเดือน - รายปี
Image is not available
Kaspersky Antivirus
Internet Security
รายละเอียดเพิ่มเติม
Image is not available
Providence Smart Checking
โปรแกรมตรวจข้อสอบ
Image is not available
Internet of Things
เพื่อช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโต
Image is not available
Gadgets อำนวยความสะดวก
ให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้า
business_mobile

Business Solutions

โซลูชั่นส์ที่ช่วยให้การทำงานภายในองค์กรของท่านสะดวกง่ายดายมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีด้านงานพิมพ์ที่ทันสมัย ประหยัด ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ Software การจัดการด้านเอกสาร ให้งานพิมพ์ในองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง คอมพิวเตอร์ ทั้งชนิดตั้งโต๊ะและพกพา พร้อมโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอันดับหนึ่งของโลก และอีกโซลูชั่นส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีระบบ IoT ที่ทันสมัย ช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้ทันที

Image is not available
ให้เช่า - จำหน่าย
คอมพิวเตอร์พกพา
สัญญารายเดือน - รายปี
Image is not available
Kaspersky Antivirus
Internet Security
รายละเอียดเพิ่มเติม
Image is not available
Providence Smart Checking
โปรแกรมตรวจข้อสอบ
Image is not available
Internet of Things
เพื่อช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโต
Image is not available
Gadgets อำนวยความสะดวก
ให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้า
home

Home Solutions

โซลูชั่นส์ที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพ ในการนำเสนอและพัฒนา นำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยไปใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านของท่าน เพื่อให้การอยู่อาศัยสมัยใหม่ อยู่รอบตัวคุณ

Samsung Digital Door Lock, ประตูดิจิตอล Samsung เกาหลี
ปลอดภัยด้วย Smart Lock
จาก Samsung
Image is not available
ระบบสัญญาณ Sigfox เพื่อวัด
ค่าหลากหลายในโซนที่อยู่อาศัย
Image is not available
ควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้วย Smart Home IoT ครบวงจร
Kodak mini_poontana กล้องพกพาโกดักส์ Kodak
สร้างสรรค์ภาพความประทับใจ
ได้ด้วยตัวคุณเอง
home_mobile

Home Solutions

โซลูชั่นส์ที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพ ในการนำเสนอและพัฒนา นำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยไปใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านของท่าน เพื่อให้การอยู่อาศัยสมัยใหม่ อยู่รอบตัวคุณ

โซลูชั่นส์ที่ช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพ ในการนำเสนอและพัฒนา นำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยไปใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านของท่าน เพื่อให้การอยู่อาศัยสมัยใหม่ อยู่รอบตัวคุณ

Samsung Digital Door Lock
ปลอดภัยด้วย Smart Lock
จาก Samsung
Image is not available
ระบบสัญญาณ Sigfox เพื่อวัด
ค่าหลากหลายในโซนที่อยู่อาศัย
Image is not available
ควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด้วย Smart Home IoT ครบวงจร
Kodak mini_poontana กล้องพกพาโกดักส์ Kodak
สร้างสรรค์ภาพความประทับใจ
ได้ด้วยตัวคุณเอง
previous arrow
next arrow